talentbegeleiding voor kinderen, ouders en professionals

Coronabeleid

 

Zoals iedereen kan volgen op het nieuws, zijn de maatregelen verscherpt door de overheid om het
coronavirus onder controle te houden. Dit houdt voor mij in dat ik mij aan alle landelijke richtlijnen;
de adviezen van het RIVM en van het OZJT/Samen 14 moet houden.
(OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van
jeugdhulp en Wmo-zorg)


Concreet betekent dit het volgende:

 • De veiligheid van de kinderen en gezinnen staat voorop!
 • Ik neem alle hygiënische maatregelen in acht.
 • Voorafgaand aan een huisbezoek/afspraak is er contact.
 • In geval van aanraking met ziektebronnen dient er direct (vooraf) een melding te worden

gedaan door zowel deelnemer als begeleiding.

 • In geval van (lichte) verkoudheid, hoesten en/of andere griepverschijnselen (bij mijzelf, of

een van de kinderen/ gezinsleden die ik bezoek) is het niet mogelijk fysiek af te spreken.

 • Is er geen sprake van verkoudheid, hoesten en/of griepverschijnselen, laat ik de beslissing bij

ouders om wel of niet af te spreken.

 • Er wordt een gepaste afstand gehanteerd; minimaal 1,5 meter, geen handen schudden of

andersoortig fysiek contact.

 • Waar bezoek niet mogelijk en/ of wenselijk is, bied ik de mogelijkheid voor ondersteuning op

afstand; telefonisch/app/ video-bellen/mail etc.

 • Ouders kunnen via genoemde kanalen contact opnemen voor ondersteuning in deze

bijzondere tijd.

 • Afspraken met scholen/gemeenten/therapieën etc. worden vervangen door telefonisch

contact of indien dit niet lukt vervallen deze.

 • Vergaderingen/afstemmingsoverleg/ MDO’s vervallen of indien mogelijk middels telefoon

gevoerd.

 

Drastische maatregelen om daar waar kan risico’s te beperken voor u, voor mij en voor onze
omgeving. Wij gaan uit van uw actieve medewerking en begrip, zoals ook u uit kunt gaan dat ik zo
veilig mogelijk te werk zal gaan!

 

U bent hier:  Home  /  Corona

Contact

Christel Visser
SKJ 110014355
KVK 63294419
BTW NL01213456789
Netgemak Internetbureau